ಡಾ|| ಎ.ಪಿ.ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಬೆಳಗಾವಿ (ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲೆ

ಉಪ ವಿಭಾಗ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ
ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್

4 ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಹಿರೇಮಠ 8088672008
ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬಸಪ್ಪಾ ಬಾರಕಿ 8296224802
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಪುಜೇರಿ 9844849238
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS