ಡಾ|| ಎ.ಪಿ.ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಮಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ (ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಜಿಲ್ಲೆ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್

ವೆಬ್‍ಸೈಟ್

ವಿಳಾಸ

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ

1 ಬಿಂದುಮಣಿ ಎಂ ಎಲ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ  08156 - 277049/273553 dominoritycbpur@gmail.com  https://dom.karnataka.gov.in/chikkaballapura/public ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
2ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: Sಂ-8 ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ಶಿಢ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ,
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ – 562101
Click here

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS