ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ, (ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಜಿಲ್ಲೆ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್

ವೆಬ್‍ಸೈಟ್

ವಿಳಾಸ

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ

1 ಶ್ರೀ. ಮಹಿಮೂದ್ ಕಲಬುರಗಿ 08472 - 247260 domgulbarga1@gmail.com https://dom.karnataka.gov.in/kalaburagi/public

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(ಜಿ.ಡಿ.ಎ/ಕೆ.ಯು.ಡಿ.ಎ) ಕಾರ್ಯಲಯದ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ ಬೊರ್ಡ
ಪಕದಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸರ್ಕಲ್,
ಕನ್ನಡ ಭವನ ಕಟ್ಟಡದ ಪಕ್ಕ
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ - 585101

Click here

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS