ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ, (ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲೆ

ಉಪ ವಿಭಾಗ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ
ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್

18 ಕಲಬುರಗಿ  ಕಲಬುರಗಿ & ಅಫಜಲಪೂರ ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಜೀದಾ ಮುಬೀನ್ 7899755427
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಶ್ರೀ ತೇಜರಾಜ್ 9741168681
ಜೇವರ್ಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ 9535775141
ಆಳಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ 9449785047
ಚಿಂಚೋಳಿ ಶ್ರೀ ಶಾಂತವೀರಯ್ಯ 8722326201
ಸೇಡಂ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 7892369798
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS