ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಶಾಲೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
 
ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು 9483623537
ಹನುಮಂತಪ್ಪ.ಟಿ, ವಾರ್ಡನ್ 9880491127
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕಟ್ಟಿಮನೆ,ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಯೋಜಕರು 991602969
ಶಗುಫ್ತಾ ಅಂಜುಮ್,ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು 8123048084
ಸುಹಾಸ್ ಸಿ ಗಗ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಯೋಜಕರು 8123767571
 
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS