ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, (ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲೆ

ಉಪ ವಿಭಾಗ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ
ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್

29 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ  ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾ ವಿ ನಾಯಕ 9449106686
ಕುಮಟಾ ಶ್ರೀ ಶಂಶುದ್ದೀನ ಉಸ್ಮಾನ ಶೇಖ 9741651406
ಭಟ್ಕಳ ಶ್ರೀ ಶಂಶುದ್ದೀನ ಉಸ್ಮಾನ ಶೇಖ 9741651406
ಸಿರ್ಸಿ ಶ್ರೀ ದಸ್ತಗೀರ ಸಾಹೇಬ ಮುಲ್ತಾನಿ 9535372764
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS