ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ, ವಿಜಯನಗರ (ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಜಿಲ್ಲೆ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್

ವೆಬ್‍ಸೈಟ್

ವಿಳಾಸ

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ

18 ಶ್ರೀ. ಶಶಿಕುಮಾರ  ಕೆ ಆರ್   ಕೋಲಾರ  08152 - 220257 domkolar@gmail.com https://dom.karnataka.gov.in/kolar/public ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,  ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ನೆಲಮಹಡಿ, ಮೌಲಾನಾ ಅಜಾದ್ ಭವನ, ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಟಮಕ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.1 ಕೋಲಾರ-563103 Click here
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS