ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಅರಕೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ (ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ)

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Back
ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
Name Designation Contact Number
REKHA BARKI Principal 8971459683
SANGANNA ALAGUR Member secretary 9591612073
NAJAMABEGAM Grievance Redressal Officer 7259462204
BHIMANAGOUD CHADACHAN Social Media Co-ordinator 9738530516
ILAHI NAGARAL Social Media Co-ordinator 8970704986
YAMANURAPPA BASSANNA PASODI Examination Co-ordinator 7353808860
JYOTI SAJJAN Examination Co-ordinator 9686024975
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS